Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn. Přijďte se podělit o praktické zkušenosti s předními manažery, odborníky a compliance profesionály.

Konference se koná pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

Na konferenci Vás zve Výkonná Rada ČCA - Roland Jaroš, Zlata Kunešová, Veronika Sedlářová a Juraj Szabó.